O nas

STATUT 5 activelife zmiany celów styczeń 2022

Aby zapoznać się ze statutem Stowarzyszenia 4ACTIVELIFE wystarczy kliknąć w powyższy link

 

Zgodnie ze statutem stowarzyszenia głównym naszym celem działania jest propagowanie aktywności fizycznej, zdrowego trybu życia, odpowiedniego odżywiania, kultury współżycia, a także przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom. Stowarzyszenie stawia sobie także za cel zapobieganie szeroko rozumianym wykluczeniom, nie tylko związanym z rasą czy wyznaniem, ale także wyglądem fizycznym, pochodzeniem społecznym lub poglądami politycznymi. Pośród celów stowarzyszenia nie brakuje także edukacji  w zakresie kultury dopingu, kibicowania z wykluczeniem jakichkolwiek zachowań szowinistycznych.

realizujemy także projekty rozwijające lokalne społeczności, wspierające oddolne inicjatywy, grupy nieformalne.  Stowarzyszenie będzie realizować swoje cele poprzez organizacje i współorganizacje imprez i wydarzeń pokazujących „dobre praktyki” i wzorce. Szczególna uwaga zwrócona będzie na współprace z wolontariuszami, dla których praca na rzecz uczestników imprez będzie doskonałym przykładem „dobrych praktyk”.

Stowarzyszenie poszukiwać będzie możliwości wymiany doświadczeń z partnerami krajowymi i europejskimi w celu podnoszenia jakości i skuteczności własnych działań statutowych.

Włączamy się aktywnie do wszelkich działań na rzecz tworzenia „małych ojczyzn”, lokalnych wspólnot i inicjatyw.

Sprawozdania finansowe

sprawozdanie za rok 2019

4ACTIVELIFE SPRAWOZDANIE 2019 WYDRUK

sprawozdanie finansowe za rok 2020

sprawozdanie finansowe za rok 2020 (1 z 5) sprawozdanie finansowe za rok 2020 (2 z 5) sprawozdanie finansowe za rok 2020 (3 z 5) sprawozdanie finansowe za rok 2020 (4 z 5) sprawozdanie finansowe za rok 2020 (5 z 5)

sprawozdanie finansowe za rok 2021

sprawozdanie finansowe za rok 2021 4ACTIVELIFE (1 z 5) sprawozdanie finansowe za rok 2021 4ACTIVELIFE (2 z 5) sprawozdanie finansowe za rok 2021 4ACTIVELIFE (3 z 5) sprawozdanie finansowe za rok 2021 4ACTIVELIz 5)                                                                                                                                                                                            sprawozdanie za rok 2022                                                                                                                                                                                                                               Bilans 31-12-2022            RZiS 31-12-2022